ข้อต่อทองเหลือง

M36001004

GEKA COUPLING WITH NOZZLE 3/4″

M36001005

GEKA COUPLING WITH NOZZLE 1″

M36001002

GEKA COUPLING WITH NOZZLE 1/2″

M36003002

GEKA COUPLING AG 1/2″

M36002004

GEKA COUPLING IG 1″

M36002003

GEKA COUPLING IG 3/4″

M36004000

BLIND COUPLING GEKA

M36005000

SEAL FOR GEKA