เกี่ยวกับเรา

บริษัท มอลเทค (ประเทศไทย) จำกัด 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2009 มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อหวังยกระดับงานก่อสร้างในประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน โดยการนำเข้าเทคโนโลยีเครื่องพ่นปูนจากประเทศอิตาลี มาใช้ในงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนี้

1. เพิ่มความเร็วในงานก่อสร้าง โดยเฉพาะงานฉาบ/งานก่อ/พ่น

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการผสมปูนเพื่อให้ได้เนื้อปูนที่เหมาะสมและคงที่ตลอดเวลา

3. ลดแรงงานคนในการก่อสร้าง

4. ลดปัญหาขยะในงานก่อสร้าง

5. ลดปัญหามลภาวะทางอากาศ ลดการฟุ้งกระจายของปูน โดยเฉพาะการก่อสร้างในเมือง

6. ลดการขนส่งด้วยเครน หรือลิฟท์ก่อสร้าง

7. เสริมสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับแรงงานฝีมือ ด้วยการทำงานที่รวดเร็วและมีคุณภาพ

   บริษัท มอลเทค (ประเทศไทย) จำกัด มิได้เป็นเพียงผู้นำเข้าเครื่องจักรในงานก่อสร้างเท่านั้น เรายังมุ่งเน้นที่จะดูแลเครื่องจักรของลูกค้าในระยะยาว ด้วยราคาอะไหล่และบริการที่ยุติธรรม สามารถให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้เครื่องจักรของเรา นอกจากความเด่นในเรื่องของราคาแล้ว คุณภาพและความรวดเร็วในการบริการของเรายังถือเป็นจุดเด่นสำคัญที่ทำให้เรายังอยู่ในตลาดเครื่องพ่นมากกว่า 7 ปี ด้วยทีมช่างที่มีความชำนาญในการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าในทุกปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่องพ่นปูนเราสามารถเป็นตัวช่วยแก้ไขได้ดีที่สุด เพื่อให้เหมาะสมกับแนวทางในการทำงานของบริษัทเรา

 

EFFICIENCY FOR CONSTRUCTION” 


..สู่ความเป็นเลิศในงานก่อสร้าง..