หน้าหลัก

บริษัท มอลเทค (ประเทศไทย) จำกัด

      ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2009 เราเป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยีเครื่องพ่นปูนจากประเทศอิตาลี เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง รวมถึงให้บริการดูแล ซ่อมแซมเครื่องจักรในงานก่อสร้าง ด้วยทีมช่างที่มากด้วยประสบการณ์

เพิ่มความเร็วในงานก่อสร้าง โดยเฉพาะงานฉาบ/ก่อ/เท
เพิ่มประสิทธิภาพในการผสมปูน เพื่อให้ได้เนื้อปูนที่เหมาะสม คงที่
ลดแรงงานคนในการก่อสร้าง
ลดปัญหาขยะในงานก่อสร้าง
ลดปัญหามลภาวะทางอากาศ ลดการฟุ้งกระจายของปูน
ลดการขนส่งด้วยเครน หรือลิฟท์ก่อสร้าง

“สู่ความเป็นเลิศในงานก่อสร้าง"